11 sentyabr

11 sentyabr fəlakətləri ilə bağlı xəyal, azad ruhun itirilməsinin şahidi olan o dəhşətli bir hissin yaşadığını əks etdirə bilər. Mənfi bir şeyin davamlı olaraq özünü etibarsız və ya narahat etdiyini hiss et. Bir hadisənin səni bir daha azadlığından zövq almağa başlamamağına səbəb olduğunu hiss et. Alternativ olaraq, 9/11-də xəyal etmək, kiminsə yaxşı bir şeyi qalıcı şəkildə düzəltməyə çalışdığı inamsızlığı və ya şoku əks etdirə bilər. Uğur və sərbəstlik düşündüyümdən daha çətindir ki, sərt gerçəkliklə üzləş. Kiminsə inandıqlarından daha dəli və təhlükəli olduğunu hiss edir.