Vuruş

Bir xəyalda fərqli quruluşları görsən, yuxu sənə bəlli olmayan şeylərdən qorxduğunu necə göstərir.