Beetles

Böcəklər haqqında xəyal, güzəşt və ya xarab olmağınızla gündəlik həyatınızdakı bir şeyin düşüncələrini və hisslərini simvollaşdırır. Misal: Bir adam divanda bir böcəyi görməyi xəyal etdi. Real həyatda atasının divana kəskin bir şey atması və içərisində bir çuxur yırtması ilə qarşılaşmışdı.