Müqəddəs Kitab

Müqəddəs Kitab haqqında xəyal onun əsas əxlaq normalarını və ya inanc sistemini simvollaşdırır. Həqiqət duyğusunu da təmsil edə bilər. Alternativ olaraq, Müqəddəs Kitab haqqında xəyal etmək, düzgün iş gördüyünüzə təsəlli tapmağa cəhd göstərməyinizi göstərə bilər. Bir insanın Müqəddəs Kitabı zədələmək və ya yırtmaq xəyalları, şəxsiyyətlərinin təməl inanclara və ya əxlaq normalarına dönüşdürən bəzi cəhətlərini təmsil edə bilər. İnanclarınızı bölüşməyən bir insanın və ya vəziyyətin nümayəndəsi ola bilər. Birinin standartlarınıza və dəyərlərinizə həssas olmadığını hiss etmək, dürüst olmağınızdan narahatdır. Qırmızı bir Müqəddəs Kitabdakı xəyal dürüstlüyə və ya müəyyən inanclara riayət etməyə həddindən artıq ehtiyacı simvollaşdırır. Həm də mənəvi dogmanın səhv istifadəsinin bir nümayəndəsi ola bilər. Alternativ olaraq, Allaha sərt inanclar haqqında çirkin bir münasibət göstərə bilər.