Dürbünlər

Dürbünlər haqqında xəyal gələcəyə olan marağınızı simvollaşdırır. Gələcəyə baxmaq və ya baş verə biləcəkləri üçün çox narahat olmaq. Misal: Bir adam ayaqqabısından çıxaraq durbin istədi. Real həyatda gələcək bir iş ümidi ilə tamamilə maraqlanırdı və bu, onun həyatına təsir edir. Gələcəkdə işə başlayacağı təqdirdə baş verə biləcək hər şey barədə düşünməyə davam etdim.