Kristal Top

Kristal top haqqında xəyal gələcək haqqında görmə qabiliyyətinizi simvollaşdırır. Mövcud hadisələrə əsaslanaraq gələcəyin nə ola biləcəyini və ya ümid etdiyiniz şeyin nə olduğunu anlayın. Qara bir büllur topu haqqında xəyal gələcəyin tutqun və ya qorxulu bir mənzərəsini əks etdirə bilər. Ayrıca həddindən artıq dərəcədə olan gələcəyə dair bir görüntü də ola bilər. Misal: Bir adam bir göy qurşağı olan bir büllur top görməyi xəyal etdi. Gerçək həyatda köhnə dostunun cavabdeh olmadığını göstərən yeni sübutlara görə köhnə bir dostu məhkəməyə vermək barədə fikrini dəyişmişdi. Göy qurşağı olan büllur top, yeni sübutlar səbəbindən uyğunlaşaraq gələcəyə dair vizyonunuzu əks etdirir. Misal 2: Bir qadın qara büllur topu xəyal edirdi. Gerçək həyatda xərçəng olduğunu və yaşamaq şansları nə olduğunu öyrəndi.