Acorn

Acorn xəyalı, bir şəxsi qaşıq və ya gözlənilməz şəxsi olanları simvollaşdırır. Gözlənilməz şanslar və ya fayda yalnız sizin üçündür. Mənfi olaraq, bir acorn, utandırıcı məlumatı və ya hər şeyi özünüzdə saxlamaq istədiyiniz şəxsi əşyaları əks etdirə bilər. Misal: Bir kişi qulağından çıxarılan bir qarağat gördü. Real həyatda, iflas üçün müraciət edirdi. Qulaqdan çıxarılan akorn, sahib olduğu müəyyən bir əmlakı saxlaya biləcəyi barədə əvvəlcədən təsəvvür edilən fikirləri rədd edərək iflas prosesini əks etdirir. Qulağındakı akorn, ~eşitdiyi~ əmlakı qorumaq fikrini simvollaşdırır.