Qar adamı

Bir qar adamı ilə bağlı xəyal, dəhşətli bir vəziyyətə diqqətsiz münasibətini simvollaşdırır. Pis vəziyyətdən ən yaxşısını etmək. Narahat bir şey olmadığını və ya şərtlərin göründüyü qədər pis olmadığını göstərən başqa bir şəxs. Gələcək canlandırmaq üçün pis bir şey. Vəziyyətin dəhşətli şərtlərindən istifadə edərək həyatı rəngarəng etmək.