Crash Test Dummy

Bir qəza testi dummy haqqında xəyal, uğursuz və ya başqasına düşən bir tərəfi simvollaşdırır. Siz və ya xərclənəndən daha çox kimsə. Siz və ya heç bir hörmət olmadan istifadə edilə bilən başqası. Bunun əvəzində heç bir şey olmayan birisi üçün çətin və ya təhlükəli işləri görmək. Misal: Bir adam test imtahanı qəzasını görməyi xəyal etdi. Gerçək həyatda bir rəqibin biznes modelindən istifadə edərək onu qurduqdan sonra onu işdən kənarlaşdırmağı planlaşdırırdı.