Kənar

Kəskin bir xəyal, vəziyyətin nə qədər təhlükəli olduğuna dair hisslərinizi simvollaşdırır.