Rezin

Bir xəyalda kauçuk görsən, o zaman fərqli mövqelərə uyğunlaşma qabiliyyətinə sahib olursan. Hər zaman bir-birinizlə razılaşaraq özünüzü təvazö etmədiyinizə əmin olun. Şəxsiyyətinizi itirməyin.