Çəkmələr

Çəkmələr haqqında xəyal cəsarətli bir mövqeyi və ya möhkəm bir mövqeyi simvollaşdırır. Siz və ya həyatınızın istədiyi və heç bir yerə getməyən hansısa bir sahəsi. Bütün etirazlara və ya müxalifətə baxmayaraq, davam edir. Mənfi olaraq, çəkmələr ~çəkmə~ və ya ~gəzdiyiniz~ hisslərini yarada biləcək vəziyyətləri əks etdirir. Qətiyyətli hiss edə bilərsiniz. Çəkmələrin rəngi motivləri, hissləri və ya niyyətləri göstərir.