Çiçək qönçələri

Çiçək qönçələri haqqında xəyal, müsbət və ya gözəl bir vəziyyətin başladığını hiss etdiyinizi simvollaşdırır. Yaxşı və ya sizi xoşbəxt edən bir şey baş verməyə yaxındır.