Brayl

Braille xəyalları cavabların nə olduğunu hiss etmək cəhdini simvollaşdırır. İstədiyiniz biliklərə sahib ola bilərsiniz və situasiya şəraitinə və ya digər insanların etdiklərinə əsasən irəliləyiş edə bilərsiniz. Nəyin doğru olduğunu və ya hansı tədbirin lazım olduğunu başa düşmək üçün kifayət qədər usta olan birisən və ya izah edilmədən. Brayl həm də şifahi olmayan ünsiyyətin nümayəndəsi ola bilər. Mənfi olaraq, brayl hərfinizi və ya hisslərinizi daha yaxşı ifadə etmək ehtiyacını əks etdirə bilər.