Parlaq

Parlaq bir şey xəyal etməsi, kömək edə bilmədiyiniz vəziyyətləri, insanları və ya problemləri simvollaşdırır. Bir şey kəskin şəkildə sizə diqqəti cəlb edir. Həm də kiminsə nümayəndəsi və ya daha vacib və ya xüsusi olaraq hiss olunan bir şey ola bilər. Çox parlaq bir şey haqqında xəyal etmək, bir şeyin qəbul edilməsi ehtiyacı ilə ümumi narahatlığı simvollaşdırır. Dramatik, vacib və ya bir şeyin nə qədər güclü olduğuna inanılmaz ola bilərsiniz. Gözlənilməz dəyişikliklər baş verə bilər. Xəyallarda parıltı güclü mənəvi təcrübələrə və ya həyat dəyişikliklərinə sahib olan insanlar üçün adi haldır.