Heyranam

Birinə heyran qalmaq xəyalı özündə müəyyən ideal bacarıq və ya keyfiyyətlərə sahib olmaq istəyini simvollaşdırır.