Yeniyetmədir

Bir yeniyetmə haqqında xəyal, özünü irrasional və ya inkişaf etməmiş bir cəhətini simvollaşdırır. Həm də sadəlövh həvəsin bir nümayəndəsi ola bilər. Alternativ olaraq, bir yeniyetmə hiss etdiyi yüksək məsuliyyət hissini və ya sayıqlığı əks etdirə bilər.