Yeniyetmədir

Bir yeniyetmə haqqında xəyal müstəqillik və muxtariyyət uğrunda mübarizə aparan bir tərəfi simvollaşdırır. Tamamilə sahib olmadan güc olduğunu bilmək. Həyatınızın heç bir sahəsində tam yetkin olmamaq. Müsbət olaraq, bir gənc açıq və ya üsyanı əks etdirə bilər. Hər şeyə açıq olun. Risk etməyə cəsarət edin. Mənfi cəhətdən, bir gənc, eqoistliyi, paxıllığı və ya ümumi düşüncəni əvəz edən sadəlövh düşüncəni simvollaşdırır. Olduqca deyil, nəyə qarşı olduğunuzu başa düşürəm. Kiçik fikirlər və ya sosial qarşılıqlı əlaqə. Hədəfə çatmaq və ya yerinə yetirmək üçün hələ inkişaf etməli olduğunuz bir tərəf.