Kano

Kano xəyalına sadəlövhlük, şiddət və özünə dəstək deməkdir. Xəyal xəyalpərəstdən daha çox mənəvi tarazlığı da göstərir. Yəqin ki, yavaş-yavaş və diqqətlə həyatınızın təyin olunduğuna keçəcəksiniz.