Düşmən

Bir rəqib haqqında xəyal, istəklərinizə və ya məqsədlərinizə zidd olan insanları və ya vəziyyətləri simvollaşdırır. Rəqiblə qarşılaşma xəyalınız real həyatda qarşılaşdığınız bir qarşıdurma və ya qorxu təmsil edə bilər.