Düşmən

Rəqibiniz olduğunu xəyal etmək, özünüzlə ziddiyyətli bir cəhət deməkdir.