Pendir

Pendirə getmək xəyalı səysiz şans və ya xoşbəxt sonluqları təmsil edə bilər. Həyatınızda xüsusi bir hadisə sizə qayğı göstərir. Misal: Bir gənc bir adam Pendirə aparılmağı xəyal etdi. Real həyatda atasının tək başına ölməyə başladığını anlamadan əvvəl təhqiramiz idarə edən atasını öldürmək fikirləri var idi. Pendir pendir E. nəhayət əylənə bilməsi üçün atasını onun üçün öldürməklə bir lütf etməklə təbiətə münasibətini əks etdirir.