Dövrlər

Dövrə xəyalınız həyatınızın işləmək üçün enerjiyə ehtiyacı olan və ya ehtiyac duyduğunu simvollaşdırır. Resurslara və ya həvəsləndirici bir amilə ehtiyac duyduğunuz şeylərin baş verəcəyini görmək istərdiniz. Bir dövrədən keçən elektrik enerjisi ilə bağlı xəyal, məqsədə çatmaq və ya bir şey etmək üçün səlahiyyət vermə qabiliyyətini simvollaşdırır. Lazımi mənbələr və ya təcil mövcud olduqda materiallaşmaq istəyən təcrübələr və ya arzular.