Mis

Bir xəyaldakı mis, bərpa simvoludur. Bəlkə də həyatınızdakı mənfi cəhətlərdən irəliləyirsiniz. Xəyal, xəyal, yaradıcılıq və düşüncələrinizin axını da göstərə bilər.