Rəqib, rəqiblər

Rəqibiniz olduğunu xəyal etmək, hüquqlarınızı müdafiə etmək üçün çox tərəddüd etdiyinizi və hətta özünüz üçün daimi olduğunu göstərir. Nəticə etibarilə bəzi hörmətli insanların lütfünü itirəcəksiniz. Rəqibdən daha ağıllı olduğunuzu xəyal etmək, istirahət və rahatlıq üçün vəzifələrinizə və işinizə laqeyd yanaşdığınız deməkdir. Bu məsələlərə laqeyd yanaşmağınız zərərli olacağını sübut edəcəkdir. Rəqibdən daha ağıllı olduğunuzu xəyal edərək, sevimli bir yoldaş tapacağınıza işarədir. Daha yüksək bir vəzifəyə irəliləyəcəksiniz.