Kəskinləşdirin

Xəyal qurarkən bir obyekti kəskinləşdirmək üçün xəyalpərəstin zehnində elastikliyə ehtiyac kimi şərh edilə bilər. Xəyaldakı bir şeyin kəskinliyi həyatda ağılın kəskinləşməsinə bənzəyir. Bu, etdiyiniz və ya düşündüyünüz işlərdə daha yaxşı olmağınız deməkdir. Alternativ olaraq, kəskinləşmə xəyalında xəyalpərəstin başqalarının istəklərinə uyğunlaşmaqda keyfiyyətinin olmamasını əks etdirir. Bəlkə bir az eqoistsən. Xəyalınızın ümumi görünüşünü nəzərə almalısınız. Düşünürəm ki, sizin və başqalarınız üçün yalnız ehtiyaclarınızı düşünməkdən daha yaxşı olacaq.