Strings

Simləri görmək, xəyal qurarkən xəyalınızın maraq dairəsinə işarədir. Bu işarə bir əlaqəni və ya şeyi birləşdirmək / tutmağın yolunu göstərir. Bir iplə getdiyinizi xəyal etmək, şübhəli bir sərmayə ilə məşğul olacağını, ancaq uğurlu olacağını sübut edəcəkdir. Bir ip nərdivanına dırmaşdığınızın xəyal etməsi, müvəffəq olmağa və çətinlikləri aradan qaldırmaq əzminizi göstərir. Həm də zirvəyə zirvəni təmsil edə bilər. Bir ipdən dırmaşırsınızsa, bu, bəzi iş vəziyyətində məyusluq və eniş yaşadığınızı göstərir. İplərə bağlandığınızı xəyal etmək, ürəyinizi ümumi düşüncənizin əksinə istiqamətləndirməyə imkan verəcəyiniz deməkdir.