Naməlum

Naməlum bir adamın xəyalında tez-tez yeni yeni fikirlər və ya hisslər əks olunur. Həyatınızın əvvəllər heç yaşanmayan bəzi sahələri. Özünüzdən həyatınızda nəyin yeni olduğunu və ya düşündüyünüzü soruşun. Alternativ olaraq, özünüzün bir tərəfinizi əks etdirə bilər. İnsanın üzünü, geyimini, səsini və ya davranışını nədən hiss etdiyinizi özünüzdən soruşun. Bu hissin yaşanan hissləri, inancları və ya vəziyyətləri necə əks etdirə biləcəyini düşünün. Cavabın bilinməməsi ilə bağlı xəyal, hiss etdiyiniz bağlanış üçün davamlı ehtiyacı əks etdirə bilər. Həm də itki hisslərinin bir nümayəndəsi ola bilər. Naməlum yerdə olmaq xəyalı yeni təcrübələri təmsil edə bilər. Mənfi olaraq bilinməyən bir yer rahatlıq zonanızdan kənarda olmaq hisslərini əks etdirə bilər. Bir əlaqənin və ya iş vəziyyətinin tanımadığı ərazidə olduğunu hiss edirəm.