Dövrə kəsici

Yuxuda bir kəsicini görmək və ya tətik etmək, həddən artıq əziyyət çəkdiyinizi və həddindən artıq olduğunuzu göstərir. Artıq səmərəli və ya düzgün işləmirsiniz. Xəyal fasilə verəcəyini söyləyən bir məcaz ola bilər. Vəzifələrinizi prioritetləşdirməyi və yenidən təşkil etməyi öyrənin.