Pin

Bir sancaq tərəfindən vurulduğunuzu xəyal etmək, yapışqan bir vəziyyət və ya qıcıqlandırıcı münasibət deməkdir. Bu, yıxılan və ya qeyri-sabit vəziyyətə aid ola bilər. Bir narahatlıq hissi keçirə bilərsən və ya birlikdə müəyyən bir münasibət qurmaq ehtiyacını hiss edə bilərsən. ~Çubuq~ ola biləcək birinin cəzasını düşünün. Xəyalınızdakı sancaqları görmək, ~yıxılıb qalmaq~ ifadəsindən nümunə götürülərək tələyə salınmış və ya hərəkətsiz qalma hissi ifadə edə bilər.