Çətin

Cəsarətli olmağı xəyal etdiyiniz zaman, əldə etmək istədiyiniz böyük vəzifələrlə qarşılaşacağınız məhdudiyyətləri təmsil edir.