Əl qandalları

Əl qandalları ilə bağlı xəyal sizin qabiliyyətlərinizdə bağlı və ya məhdud olduğunuz hisslərinizi simvollaşdırır. Həyatınızda bir şeyin dayandığını hiss edə bilərsiniz. Əl qandalları da həyatınızda etdiyiniz işlərdən həqiqətən bədbəxt olduğunuzun bir əlaməti ola bilər. Bir problemlə əlaqəli hiss edə bilərsiniz. Bacarıqlarınızdan istifadə etmək və ya hər hansı bir şəkildə hərəkət etmək mümkün deyil.