Təhsil

Təhsil almaq arzusunda olduğunuzu, bilik istəyinizi simvolizə etdiyinizi xəyal etməyiniz sizi yoldaşlarınızdan daha yüksək səviyyəyə qaldıracaqdır. Həmyaşıdlarınız arasında fərqlənəcəksiniz. Məktəbə də müraciət edin.