İmale

Bir xəyalda çarmıxa çəkildikdə, bu yuxu içinizdəki güclü qüvvəni göstərir. İndi onu buraxmağa qadirsiniz. Yəqin ki, artıq məhdudiyyətləri hiss etmirsiniz və bu böyük güclə irəliləməyi bacarırsınız. Xəyal və onun mənası haqqında ipuçdan daha çox şey verdiyindən bədənin dirəyə qoyulmuş xüsusi hissəsinə diqqət yetirməyə çalışın.