Püskürmə

Püskürmə ilə qarşılıqlı olan xəyalda, məzlum düşüncənizin azadlığını ifadə edir. Xəyal qurarkən püskürmə, eyni zamanda fikirlərin, düşüncələrin və konsepsiyaların və ya impulsların enerjili və sürətli axını üçün bir siqnal olaraq ortaya çıxır. Həyatınızda ani hərəkətlər də edə bilərsiniz.