Nahar

Nahar etmək xəyalları bir dizayn və ya həyat dərsinin orta mərhələsinə qədəm qoyduğunuzda düşündüyünüz və ya hiss etdiyinizi simvollaşdırır.