İcarə

Kirayə haqqını ödəmək xəyalı şəxsi məsuliyyət və öhdəlikləri simvollaşdırır. Əlimizdə olan və ya istədiyimiz üçün şəxsi xərc. Sizdən nə gözlənilir. Ev toplamaq və mənzil kirayəsi ilə bağlı xəyal başqalarından gözlədiyiniz öhdəlikləri və ya məsuliyyətləri simvollaşdırır.