Quruluşu

Bir xəyalda fərqli quruluşları görsən, bu yuxu sənə məlum olmayan şeylərlə bağlı qorxularınızı göstərir.