Tələbələr

Tələbə xəyalı sizi maraqlandıran və ya narahat edən məsələlərlə şəxsiyyətinizin cəhətlərini simvollaşdırır. Bir şeydən narahatsınız və ya bir şeylə əlaqədar narahatlıq keçirirsiniz. Paltar, dəri rəngi, hərəkətlər və ya bir şagirdin söylədiyi sözlər onu narahat edən və ya narahat edən məsələyə necə yanaşdığını əks etdirir. Tələbə olmaq xəyalı, müəyyən problemlər və vəziyyətlər barədə narahatlığınızı və ya narahatlığınızı əks etdirir. Nə düşündüyünüzə və ya bir şeyə görə narahat olduğunuza əhəmiyyət verirsiniz.