Abe Linkoln

Abe Linkoln’ın xəyalı başqalarını model və ya müəllimi olmağa aparan şəxsiyyətinin bir tərəfini simvollaşdıra bilər. Yaxşı məsləhət və dəyərli təcrübə ilə başqalarına istiqamət vermək bacarığı.