Alış-veriş

Alış-veriş haqqında xəyal şey almaq istəyinizi ifadə edir. Əgər yemək almalı idinizsə, onda belə bir yuxu başqalarından almağa hazır olduğunuz şeyləri göstərir.