Acı

Acı dadlı bir şey haqqında xəyal sizin həyatınızda özünü düzgün hiss etməyən vəziyyəti simvollaşdırır. Qəbul etmək və ya dözmək çətinləşən bir vəziyyətin nümayəndəsi də ola bilər.