Yaralar

Bir yara haqqında xəyal münaqişə və ya böhran yolu ilə edilən zərərləri simvollaşdırır. Mənəvi yaralar. Pis vəziyyətdən və ya münasibətdən hiss etdiyiniz nəticələr və ya davamlı təsir. Bundan əlavə, qəzəb və ya mübarizə yolu ilə emosional zərərin nümayəndəsi ola bilər. Günah, kədər, peşmanlıq və ya qəzəb. Şəfa vermək üçün vaxtınız ola bilər. Əlavə məna üçün yaranın yerini, ölçüsünü və növünü nəzərdən keçirin.