Gavalılar

Gavalı görmək xəyalların qeyri-müəyyən bir simvoludur. Bu barədə xəyallar emosional və ya yaradıcı bir bloku simvollaşdıra bilər. Yaşıllığı ~bir budamaq kimi qırışmış~ metafora ilə ifadə edə bilər.