Moat

Xəndək xəyalları tərəqqiyə maneə kimi çıxış edən mənfi bir vəziyyəti simvollaşdırır. Bir şeydən uzaqlaşa biləcək bir problemə dair qeyri-müəyyənlik hissi. Görünən bir problem, sizi həbs etməyə çalışır. Mənfi duyğular və ya başqalarını qovan bir emosional divar. Bir boşluq, irəliləmək üçün kiminsə narahatlığını və ya ağrısını yüngülləşdirməyiniz lazım olduğuna işarədir. Ayrıca qulaq asmağa çox hazır olduğunuzun bir əlaməti ola bilər.