Tonqallar

Bademcikləri bir xəyalda görmək, uzun hazırlığını ifadə edir. Nəhayət, əslinizi göstərməyə hazırsınız.