Soyuq

Soyuq olduğuna dair xəyal, mənfi təsirlərin təmizliyini və ya sterilizasiyasını əks etdirə bilər. Həyatınızın bəzi sahələri mükəmməl müsbətdir. Təhlükənin olmaması. Çox soyuq havadakı yuxu, dəhşətli və ya dözülməz hiss etdiyim həyatdakı şərtləri simvollaşdırır. Ayrıca təcrid və ya təkliyin bir nümayəndəsi ola bilər. Duygusal təmkin. Soyuq su xəyalı təhlükəli olmayan qeyri-müəyyənliyi və ya mənfi cəhətləri simvollaşdırır. Soyuq su içmək çox saf təsirlərlə yanacaq doldurmağı təmsil edə bilər.