Anakonda

Anakonda ilə bağlı xəyal, məhdud şəkildə yayılmış olmaq hisslərini simvollaşdırır. Ayrıca başqasının hədəflərinizdən tamamilə ayrı olmasını təmin etmək üçün öz cəhdlərinizin nümayəndəsi ola bilər.