Hökumət

Hökuməti xəyal etdiyiniz zaman, belə bir yuxu siyasi görüşlərinizi və oyanış həyatınızdakı əhəmiyyətini göstərə bilər. Xəyal, qərar qəbul edərkən tətbiq edilməli olan qaydaların da göstəricisidir.