Vur

Tətil etdiyinizi xəyal etmək, kifayət qədər yüksək qiymətləndirilmədiyinə inamınızın bir simvolu olaraq şərh edilə bilər. İradənizə qarşı bir şey etməyə məcbur olduğunuzu hiss edirsiniz? Əgər belədirsə, onda tətil xəyalınız azadlığın itirilməsini təmsil edir.